facebook

Aikido

Aikido to japońska sztuka walki ukierunkowana na samoobronę. Składa się ona z różnego rodzaju technik wykorzystujących ruch i energię aby zmienić kierunek lub zneutralizować atak oraz skontrolować atakującego. Dobrze wykonana technika nie powoduje poważnych obrażeń u atakującego lub broniącego się. Reprezentowany przez klub styl Renshinkan charakteryzuje się dodatkowo zwiększoną dynamiką oraz większą dyscypliną treningową. Aikido to sport ogólnorozwojowy pozwalający utrzymać sprawność fizyczną ciała i zdrowy styl życia, jednocześnie kształtując charakter. Typowy trening składa się z rozgrzewki, ćwiczenia padów i przewrotów, doskonalenia ruchów podstawowych będących wprowadzeniem do technik Aikido, nauki technik Renshinkan Aikido. Stopień trudności wykonywanych technik uwarunkowany jest od postępów uczestników.

Krótko o Renshinkai Aikido

Aikido Renshinkai oparte jest na filozofii i technikach przekazywanych przez Senseia Gozo Shiodę, założyciela własnego stylu Aikido (Yoshinkan Aikido).
Jednym z najlepszych uczniów Senseia Shiody był Sensei Tsutomu Chida. Był on przybocznym uczniem (uchi-deshi) Senseia Shiody przez 33 lata, najdłużej ze wszystkich inny uczniów. Kiedy w 2008 r zrezygnował z pełnienia funkcji głównego instruktora Yoshinkan Aikido, postanowił założyć Renshinkai Aikido.
Aikido Renshinkai jest zarejestrowane jako organizacja non profit, której zadaniem jest propagowanie technik i nauki Senseia Gozo Shiody. Regularne zajęcia odbywają się w całym Tokio, wraz z seminariami prowadzonymi zarówno w całej Japonii, jak i na skalę międzynarodową. Istnieje też duża liczba dojo powiązanych z Renshinkai Aikido zarówno w Japonii, jak i za granicą.

Filozofia Renshinkai

Podobnie jak w większość stylów Aikido, w Renshinkai Aikido istnieje mocno zakorzeniona filozofia braku agresji. Jednakże Aikido Renshinkai podąża za przykładem Gozo Shiody, który to większy nacisk kładzie na uczenie się poprzez osobiste doświadczenia, niż poprzez dyskurs filozoficzny. Aby łatwiej było to zrozumieć osobom nie ćwiczącym Aikido, Sensei Chida powiedział:
„Mniejsza i słabsza osoba powinna być w stanie skutecznie używać Aikido, nawet w konfrontacji z większym i mocniejszym przeciwnikiem. Chodzi o to, aby nauczyć się znajdować najmocniejszą i najbardziej skoncentrowaną pozycję, jednocześnie będąc w stanie dostrzec słabe punkty przeciwnika.
Poprzez ćwiczenie kihon-dosy - podstawowych ruchów Renshinkai Aikido, uczymy się jak być silnym i skupionym bez nadmiernego napięcia mięśni i używania nadmiernej ilości energii. Poprzez doskonalenie kihon-dosy, uczymy się znaleźć w przeciwniku słaby punkt, aby zamiast walczyć z jego siłą, wykorzystać jego atak do kontrolowania go. Wyzwaniem jest opanowanie sztuki przekierowania energii tak, aby użyć w tym celu jak najmniej siły.
To właśnie poprzez zrozumienie, które czasem wypływa z ćwiczenia się w obu tych technikach, można nauczyć się jak być silnym i skutecznym bez uciekania się do chęci pokonania przeciwnika swoja siła. Aikido Renshinkai zostało stworzone dla tych, których pragną doskonalić się w tych właśnie wartościach."
Źródło: Renshinkai
Tlumaczenie : KS BuJuKan