O Klubie

Klub Sportowy BuJuKan został wpisany do Ewidencji Klubów Sportowych Starostwa Będzin w dniu 22.03.2012 pod numerem KS-37.

Statutowymi celami działania Klubu są:

  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym rozwój, popularyzowanie i podnoszenie poziomu dalekowschodnich sztuk walki ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz wychowaniem i szkoleniem zawodników na najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego;
  • upowszechnianie dalekowschodnich sztuk walki wśród osób niepełnosprawnych;
  • krzewienie kultury fizycznej w środowiskach zagrożonych patologią społeczną;
  • nauka, edukacja i wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka;
  • popularyzowanie, rozwój i upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji dalekiego wschodu;
  • działanie na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu a w szczególności dalekowschodnich sztuk walki;
  • ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia.