Podstawowe komendy

migi hanmi kamae – prawa pozycja podstawowa
hidari hanmi kamae – lewa pozycja podstawowa
ai hanmi – sytuacja, w której partnerzy stoją na przeciwko siebie w tych samych pozycjach
gyaku hanmi – sytuacja, w której partnerzy stoją na przciwko siebie w odwrotnych pozycjach
kamae naore – powrót z pozycji podstawowej do pozycji wyjściowej
hajime – start, początek ćwiczenia
yame – stop, koniec ćwiczenia
otagai ni rei – ukłon między partnerami
onanji ku – zmiana stron
kakari geiko – ćwiczenie w grupach
shite uke kotai – shite i uke zamieniają się rolami
seiza – oficjalna pozycja siedząca
seiza-ho – sposób przechodzenia do pozycji seiza
shikko-ho – poruszanie się na kolanach
rei – ukłon
rei-ho – sposób (metoda) w jaki się kłaniamy
kiritsu – powstać z seiza