Znaczenie „Osu”

Co znaczy „Osu”?

Osu na każdym treningu pada wielokrotnie. Z tego powodu warto przedstawić dwa najważniejsze znaczeniu Osu (czasami zapisywane również Oss):
-Potwierdzenie – głośne Osu, po każdym poleceniu Senseia jest dla niego wyraźnym znakiem, że wszyscy zrozumieli polecenie i mogą zacząć ćwiczyć.
-Pozdrowienie, przywitanie – stosowane w celu przekazania szacunku dla współćwiczących – stosowane głównie podczas wejścia i wychodzenia z Dojo.